Ons team / Roel Meijers

Roel Meijers

Associate

"Als je niet weet waar je heen wilt en kunt is het slecht reizen. Strategie vereist visie."

LinkedIn

Visie vereist verbeelding en verbeelding leidt tot innovatie. Visie is cruciaal om te kunnen navigeren in een digitaliserende en (de)globaliserende context. Visie en strategieontwikkeling is Roel's werkterrein. Hij helpt organisaties in de publieke en private sector bij het ontwikkelen van lange termijn visies en het verkennen van strategische routes om visies te realiseren.  


​Hij brengt verbeelding en analyse in vruchtbare samenspraak, met realisme en robuustheid als resultaat. In zijn aanpak betrekt hij naast het leiderschap van een organisatie bij voorkeur ook haar interne en externe stakeholders in een variatie van enthousiasmerende werkvormen. Zo wordt relevantie en draagvlak voor executie bereikt.  

Na 10 jaar werkzaamheid als universitair docent en onderzoeker (literatuurwetenschap en filosofie), verliet Roel in 1990 de academische wereld en was organisatieadviseur, manager business consulting en internationaal docent bij Cap Gemini. Van 2007 tot 2018 was hij directeur en mede eigenaar van het bureau Strategy Works / Strategy Academy in Rotterdam. Sinds 2019 is hij verbonden aan Strategy Alliance. 

Roel zeilt graag in Friesland en op het wad, speelt viool en probeert accordeon te leren spelen.

Inzichten van Roel Meijers