Het gebruik van digitale technologie in organisaties neemt al decennia lang hand over hand toe. In eerste instantie werd vooral gesproken over automatisering van menselijk handen door computers. Later werd het woord informatisering steeds belangrijker: het gebruik van data om bedrijfsprocessen beter/sneller/effectiever te maken. In het huidige tijdsgewricht spreken we over digitale transformatie. Dit dreigt een slecht gedefinieerd buzzword te worden. Wij zien het als volgt:

"In een digitale wereld moet de mens centraal staan"

We spreken van een digitale transformatie als een organisatie bewust aan de slag gaat met een strategisch initiatief om de manier waarop ze waarde creëert duurzaam te veranderen met inzet van digitale technologie.

Met welke lenzen kijken we naar organisatie vraagstukken?

Strategie

Wat willen we bereiken in de markt? Wat is de impact op het business model?

Realisatie

Hoe geven we het landschap van mensen, processen, data, en systemen vorm? Hoe geven we de transformatie vorm?

Duurzaamheid

Hoe zorgen we voor duurzame resultaten? Hoe zorgen we ervoor dat besluiten verantwoord worden genomen?

Organisatie

Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie goed gericht wordt? Hoe betrekken we medewerkers op alle niveaus? Hoe zorgen we voor effectieve samenwerking? 

Individu

Hoe zorgen we dat professionals en managers zich ontwikkelen, thuis voelen in de nieuwe organisatie, en actief bij dragen aan het realiseren van de strategie?

Alle organisaties zijn anders. Ieder heeft zijn eigen vraagstuk in een eigen context. Dit vraagt om een maatwerkaanpak waarbij we inspelen op deze specifieke situatie. We stemmen onze aanpak voor klantvraagstukken af en maken hierbij gebruik van verschillende diensten rond onze expertisegebieden. We kunnen hierbij putten uit gedreven professionals met verschillende achtergronden – zowel uit de eigen organisatie, onze coöperatie, als ons netwerk. Het raamwerk waarmee we onze aanpak samenstellen is hieronder weergegeven. 

Een goede intake is essentieel voor onze trajecten. Hiermee maken we de connectie met opdrachtgevers én hun vraagstuk. De “lus” geeft aan dat we doorgaans in iteraties werken. Denk aan: een eerste beeld na 4 dagen, een goede visie en plan na 4 weken, en de eerste resultaten na 4 maanden. Uiteraard hangen de tijdslijnen af van het vraagstuk.

Op basis van dit gedachtegoed geven we onze opdrachten vorm. Voor meer inzicht in onze expertise, aanpak en het effect ervan neemt u een kijkje bij onze missie en visie, blog en klantverhalen.

Neem contact op

Bedankt voor je bericht! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.