Privacyverklaring Strategy Alliance BV - December 2020

Strategy Alliance BV, kantooradres Nijverheidsstraat-Noord 60-68, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In dit document is vastgelegd hoe Strategy Alliance omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strategy Alliance verwerkt persoonsgegevens van klanten, deelnemers aan projecten, deelnemers aan cursussen, partners, geïnteresseerde personen, instanties en betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie
Werkgever

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Strategy Alliance verwerkt persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, voor:

- het uitvoeren van consultancy opdrachten

- verkoop- en marketing-gerelateerde activiteiten

- verzorgen van cursussen

Geautomatiseerde besluitvorming

Strategy Alliance neemt geen besluiten op basis van automatische verwerkingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strategy Alliance bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Strategy Alliance verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor onze administratie maken wij gebruik van diensten van gerenommeerde dienstverleners waarvan wij aannemen dat deze zorgvuldig met onze bestanden omgaan en dat de bestanden uitsluitend worden gebruikt voor het doel wij ze aanleveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strategy Alliance gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen privacy-inbreuk maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de bezoekende computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden (bijvoorbeeld) voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun is ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de te browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Ook kan een aanvraag voor verwijdering worden ingediend en daar zullen we gevolg aan geven, behalve als er wettelijke reden is om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb is er recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Strategy Alliance en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@strategy-alliance.com. We reageren binnen twee weken op het verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strategy Alliance neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@strategy-alliance.com.