Klantverhalen / WMD / WBG

Het reisverhaal van WMD / WBG samen met

Pre-transformatie

Het maken van drinkwater lijkt een stabiel, voorspelbaar proces. Niets is echter minder waar. We staan voor de watertransitie waarin we duurzame (drink)waterproductie voor de toekomst veiligstellen. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. De waterbedrijven in Groningen en Drenthe werken nauw samen om hierin stappen te zetten. Kernvraagstukken: (1) vergoten van de competenties op het gebied van informatiemanagement, datamanagement, en architectuur, en (2) hands-on ondersteuning op deze vlakken. 

Transformatie capability

We hebben Bas van Gils gevraagd om hier een rol in te spelen. Met brede ervaring op de genoemde vakgebieden in combinatie met didactische vaardigheden moet het lukken om het team naar een hoger niveau te krijgen. Hierbij horen: (a) individuele coaching van collega’s, (b) mee evalueren van bestaande werkwijzen, en borgen van structurele verbeteringen, (c) verzorgen van interne opleidingen waar van toepassing.

Transformatie support

De opdracht loopt nog en de organisatie is volop in beweging. In de rol als informatiemanager krijgt Bas steeds meer grip op de digitale ontwikkelingen in het ingenieursbureau, en speelt daarbij een belangrijke brugfunctie richting onze ICT-organisatie. Rond het gebruik en management van data ontstaat ook meer visie en beweging waarmee ook ruimte gaat ontstaan voor het vergroten van de vakbekwaamheid van onze collega’s. Tevens is een belangrijke bijdrage geleverd aan een referentiearchitectuur en plan voor IOT/druksensoren.