Het reisverhaal van PGGM samen met

Pre-transformatie

PGGM is een grote pensioenuitvoerder in Nederland, onder andere voor het pensioenfonds zorg en welzijn. Om haar takenpakket goed uit te (blijven) voeren heeft de directie van PGGM de ambitie uitgesproken om te willen groeien in volwassenheid van datamanagement. Concrete vragen die speelden zijn:

  1. wat betekent dat?
  2. hoe pakken we het aan?

Transformatie capability

Bas van Gils is gevraagd om hier een invulling aan te geven. Concrete taken voor deze opdracht waren:

  1. co-lead voor datamanagement ter ondersteuning van de manager van het corporate data management office
  2. het ontwikkelen van een visie en roadmap voor datamanagement
  3. het opleiden van professionals die meer en meer met data in aanraking komen
  4. het coachen van het datamanagement team in hun werk. 

Transformatie support

De opdracht duurde van juni 2018 t/m mei 2020. In samenspraak met opdrachtgever is een aanpak gekozen met drie pilaren. Allereerst is top-down sturing (vanuit een visie en roadmap) gecombineerd met experimenteren en leren. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het opleiden van collega’s. Tot slot hebben we ingestoken op een “horizontale” aanpak. Dat wil zeggen: niet de systemen/silo’s waarin data wordt gecreëerd, maar juist de stroom van data door de processen van de organisatie staan centraal. De resultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijke publicatie.

Het effect van deze opdracht is tweeledig. Allereerst is een flinke stap gemaakt in de gewenste ontwikkelrichting, waarmee PGGM zelf kan doorbouwen aan het realiseren van haar strategische ambities. Daarnaast is een duurzame relatie ontstaan waarin goed wordt samengewerkt.