Inzichten / Omgaan met tijd in databases en gegevensmodellen: implementatie

Omgaan met tijd in databases en gegevensmodellen: implementatie

Auteur:

Bas van Gils

17 november 2023


Er wordt wel eens gezegd dat gegevens de wereld beheersen. Dat is misschien overdreven, maar we zien zeker dat data en datamanagement steeds meer aandacht krijgen in het veld. Organisaties erkennen dat gegevens een middel zijn om strategische doelen te bereiken en dat datamanagement een middel is om goed voor gegevens te zorgen, zodat ze geschikt zijn voor het beoogde doel. 

We definiëren data als een representatie van ons begrip van een bepaald domein, zodat het voor dat domein kan staan. Inzicht in het domein is essentieel om effectief gegevens over dat domein te verzamelen, op te slaan, te bevragen, te manipuleren en te gebruiken. Wij geloven dat datamodellering hiervoor essentieel is. Helaas zien we ook dat datamodellering niet meer zo populair is als het ooit was.

In twee whitepapers onderzoeken we hoe om te gaan met tijd in databases en datamodellen. In de eerste whitepaper die we publiceerden, bespraken we deze uitdaging vanuit een ontwerpperspectief. Hier zoomen we in op de implementatie ervan in de PostgreSQL database. Houd er rekening mee dat dit een meer technisch artikel is. Enige basiskennis van SQL wordt aanbevolen.

Lees de whitepaper