Inzichten / Omgaan met tijd in databases en gegevensmodellen: ontwerp

Omgaan met tijd in databases en gegevensmodellen: ontwerp

Auteur:

Bas van Gils

10 november 2023


Er wordt wel eens gezegd dat gegevens de wereld beheersen. Dat is misschien overdreven, maar we zien zeker dat data en datamanagement steeds meer aandacht krijgen in het veld. Organisaties erkennen dat gegevens een middel zijn om strategische doelen te bereiken en dat datamanagement een middel is om goed voor gegevens te zorgen, zodat ze geschikt zijn voor het beoogde doel. 

We definiëren data als een representatie van ons begrip van een bepaald domein, zodat het voor dat domein kan staan. Inzicht in het domein is essentieel om effectief gegevens over dat domein te verzamelen, op te slaan, te bevragen, te manipuleren en te gebruiken. Wij geloven dat datamodellering hiervoor essentieel is. Helaas zien we ook dat datamodellering niet meer zo populair is als het ooit was.

In twee whitepapers onderzoeken we hoe om te gaan met tijd in databases en datamodellen. In dit eerste artikel zoomen we in op de ontwerpvraag op basis van onze verkenning van de beschikbare literatuur. We hebben de toon licht en informeel gehouden, terwijl we toch een aantal fundamentele aspecten van datamodellering behandelen. 

Blijf kijken voor meer, we zullen binnenkort de tweede whitepaper publiceren!

Lees de whitepaper