Inzichten / Data in context

Data in context

Auteur:

Bas van Gils

06 juni 2023


Voor veel organisaties geldt dat gegevens bedrijfskritisch zijn. Dit vertaalt zich naar: geen data = geen business. Dit klinkt mooi, maar het roept ook een reeks vragen op zoals:

  • Wat is data eigenlijk? Wat is de relatie tussen data en gerelateerde concepten zoals informatie, kennis en wijsheid?
  • Hoe kunnen gegevens effectief worden gestructureerd om a) gegevens te beheren als een bedrijfsmiddel en b) ze te gebruiken voor waardecreatie?
  • Wat betekent het eigenlijk om gegevens te beheren als een bedrijfsmiddel? 

Voor bedrijven/organisaties is het beheren en gebruiken van data een serieuze uitdaging. Het zou nuttig zijn om deze aan te pakken met passende theorieën. In onze nieuwe publicatie Data in Context. Using Models as Enablers for Managing and Using Data (Van Gils, 2023) maken we onderscheid tussen wetenschappelijke theorieën en heuristische theorieën, zoals hieronder geïllustreerd.

Het eerste deel van het boek gebruikt wetenschappelijke theorieën (bijv. semiotiek, relationeel model) om te beschrijven wat gegevens zijn en hoe je ze effectief kunt structureren. Het tweede deel van het boek gebruikt heuristische theorieën (voornamelijk de DAMA DMBOK en onze eigen ervaringen in het veld) om te laten zien wat het betekent om gegevens te beheren en te gebruiken als bedrijfsmiddel. Samen geven deze richtlijnen voor studenten en professionals die te maken hebben met problemen in de praktijk. 


Bij Strategy Alliance hechten we veel waarde aan een evenwicht tussen academische strengheid en praktische relevantie. Dit vormt de basis voor deze nieuwe publicatie en is ook het leidende principe voor onze cursussen die erop gebaseerd zijn. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op de publicatiepagina bij Springer Verlag, Amazon, of neem contact met ons op door ons een berichtje te sturen. Veel plezier!