Inzichten / Governance in het digitale tijdperk

Governance in het digitale tijdperk

Auteur:

Bas van Gils

21 september 2022


De digitale transformatie van de maatschappij is in volle gang en raakt ons op alle vlakken. Zowel in de privé-sfeer als in het zakelijke verkeer is ‘digtaal’ steeds meer de norm. Er zijn voorbeelden te over: van het bestellen van boodschappen die binnen enkele minuten geleverd moeten worden, het boeken van een reis, het plannen van een vergadering met mensen over de hele wereld of het automatisch afhandelen van aanvragen voor subsidies. Vaak gaat dat goed en levert het veel waarde op, soms zijn er flinke uitdagingen te overwinnen. Denk daarbij aan het beschermen van privacy van burgers en klanten.

Bij Strategy Alliance is het motto: sustainable digital transformation. We vinden dat naar duurzame oplossingen gestreefd moet worden. Dat betekent dat mensen een centrale rol moeten spelen: in an increasingly digital world, you have to put the people first. We geloven ook sterk in de stelling van Kurt Lewin: there is nothing more practical than a good theory, een leitmotif dat ook van toepassingen is op Antwerp Management School. Daarom hebben we op 7 september 2022 samen een interactieve sessie georganiseerd waarin we het governance aspect van dit vraagstuk onder de loep hebben genomen. In deze sectie is ingegaan op het theoretisch kader achter het governancevraagstuk. We behandelen kort de modellen die tijdens de sessie op 7 september 2022 zijn behandeld en vullen deze aan met enkele relevante inzichten uit de literatuur. In dit artikel geven we een kort overzicht van de behandelde theorie, vatten we de resultaten van de sessie samen, en presenteren we enkele adviezen.


Lees het volledige artikel