Het reisverhaal van WUR samen met

Pre-transformatie

De WUR is een instituut waar Onderwijs en Onderzoek samen komen. Haar missie is : “Onderzoeken van de mogelijkheden van de natuur om de kwaliteit van het leven te verbeteren”.

Dit vraagt om veel van ICT en daarom ook veel inzicht en overzicht van de behoeften. Om dit te verbeteren heeft de WUR gekozen om onder architectuur te gaan werken. 

De WUR heeft gekozen voor Werken onder Architectuur, omdat dit  zal leiden tot betere besluitvorming door een snelle beschikbaarheid van actuele en complete informatie over de inrichting en organisatie van WUR en inzicht in het te overbruggen verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. Daarnaast het versnellen van vernieuwing en innovatie doordat er inzicht is in de alle ketens, de context en (on)mogelijkheden.

Transformatie capability

Aan André is gevraagd om de weg naar Werken onder Architectuur te begeleiden. De rollen van Domein en Solution architecten waren ingevuld. De meeste architecten waren junior in hun rol, de organisatie nog onbekend met architectuur en de architectuurprocessen nog niet volledig ingericht.

Transformatie support

In de periode 2021-2022 is samen met de WUR, management en architecten,  een roadmap opgesteld met als pijlers Organisatieontwikkeling, Teamvorming & samenwerking, Governance en Volwassenheidsgroei.

André heeft hiervoor de volgende acties begeleidt:

  • Volwassenheidsmeting architectuur
  • Opleidingen over Solution Architectuur, Archimate, Strategie en Visie
  • Workshops Business Model Canvas en Governance
  • Persoonlijke begeleiding van de Solution Architecten om te groeien in hun rol

Het effect van deze aanpak is dat de volwassenheid van de architectuur significant is gegroeid, de organisatie nu staat en de architecten hun rol beter uitvoeren.