Inzichten / Wat verwacht de CIO van een Enterprise Architect?

Wat verwacht de CIO van een Enterprise Architect?

13 januari 2023


In 1998 ben ik in de ICT gaan werken. Een vakgebied waar ik nog steeds met veel plezier in werk. De vele facetten spreken mij aan, waarbij de laatste jaren de interesse voor Enterprise Architectuur vooral de boventoon heeft gevoerd. Ik heb daarom met veel plezier een thesis heb geschreven voor de afronding van mijn Masteropleiding over de mens achter de Enterprise Architectuur.

Deze blog is het resultaat van een kwalitatief onderzoek over de toegevoegde waarde van de Enterprise Architect in het beslissingsproces van IT-investeringen in de private sector. IT-investeringen maken een steeds groter onderdeel uit van het investeringsbudget van bedrijven en zorgen voor grote veranderingen in die bedrijven. Als deze IT-investeringen kwalitatief niet goed zijn, kan dit tot desinvesteringen en zelfs faillissementen leiden.

Een trend die bij veel bedrijven speelt is de introductie van een Agile werkwijze, onder andere om de risico’s van veranderende inzichten te verkleinen. Hierdoor veranderen veel rollen in een organisatie. Eén van de rollen die veranderd is, is die van de Enterprise Architect (EA).

In deze blog geef ik graag inzicht in datgene wat de uiteindelijke beslisser verwacht van de EA. Dit is samengevat in de onderzoeksvraag van de onderliggende thesis:

Hoe draagt een Enterprise Architect, in de ogen van een IT-beslisser (CIO), bij aan een goede IT-investeringsbeslissing?

Ik heb de volgende resultaten gevonden. 
De EA heeft een rol voor en na de IT-investering beslissing. Uit zowel interviews met CIO’s als de discussie in een focusgroep met Enterprise Architecten wordt gesteld dat de beslisser aspecten van de EA  verwacht. Deze zijn het vereenvoudigen van de complexiteit, de communicatie tussen Business en IT verzorgen, stakeholders benaderen en het hebben van bepaalde persoonlijke vaardigheden.

Het aspect persoonlijke vaardigheden is specifiek door de CIO’s benoemd in verschillende termen, zoals communicatief vaardig, creatief, zelfreflectie hebben, initiatief nemen, nieuwsgierig zijn en leiderschap tonen.

Als resultaat uit zowel de interviews als de focusgroep-discussie is bepaald dat de EA een belangrijke rol heeft in het beslissingsproces en daarvoor vooral zijn persoonlijkheid meeneemt. Het gaat om de persoon EA die bijdraagt aan de IT-beslissing door te overtuigen op basis van kennis, kunde en persoonlijkheid. De EA wordt hierdoor gezien als de rechterhand van de CIO.

Het onderzoek heeft geleid tot drie conclusies.

De eerste conclusie is dat door IT-beslisser wordt verwacht dat de EA een rol heeft in het proces om tot een goede IT-Investeringsbeslissing te komen. 

Een tweede conclusie is dat de EA daarvoor inhoudelijk inzicht geeft om de IT-investering succesvol te kunnen laten zijn.

Als derde is geconcludeerd dat de EA vereenvoudigd dient te communiceren, de communicatie tussen de business en de IT verzorgen en de stakeholders in het proces voorzien van informatie over de strategie en de oplossing. 

Dit onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de EA meer is dan zijn of haar architectuur. Er wordt steeds meer als persoon van hem of haar gevraagd. 

De Enterprise Architect komt tot leven!

Willen je hier meer over weten, neem dan contact met mij op.