Inzichten / Verandering is de enige constante

Verandering is de enige constante

07 december 2021


De Griekse filosoof Heraclites zei het destijds al: ‘Verandering is de enige constante’. Alles veranderd in de wereld. Die veranderingen zijn een gegeven, net als het feit dat ze altijd blijven komen.

De eerste keer dat ik met deze uitspraak geconfronteerd was in 2009. Tijdens een managementmeeting gebruikte een spreker deze quote om alle veranderingen te duiden naar aanleiding van de bankencrisis in die periode.

Voor mij was dat een feest van herkenning op dat moment, omdat het simpel bevestigde wat ik al ervaren had in mijn werkzame leven.

Hoe leuk is het dan nu ook om tweede jaars studenten Business & IT Management (BIM)van het ICT-Instituut van de Hogeschool Utrecht deze kennis en ervaring nu al mee te geven. Dat geeft hun weer een paar jaar voorsprong.

Dat ze snel leren, bewijst het verloop van het project dat ze uitvoerden in het kader van verandermanagement. Hun opdracht was oplossingen en een veranderstrategie te bedenken voor de invoering van Hybride werken. De technische ideeën spoten er natuurlijk vanaf het begin uit: VR-brillen, Teams -plus, gaming etc.

Uit hun evaluatie bleek waar hun leerpunt zat. 80% gaf ruiterlijk toe dat het verandertraject het moeilijkste was om uit te denken.

Dat dit niet alleen een probleem is van studenten, bleek uit een presentatie die ik van Marc-Jan Kraaijenzank kreeg. Hij is een veranderdeskundige en constateert het volgende:

  • 70% van de verandertrajecten bereikt beoogde doel niet
  • Veel managers en medewerkers worstelen met organisatieverandering

In zijn visie om dit te doorbreken wijst hij op de drie lagen in een organisatie, de formele organisatie, de informele organisatie en de organisatie dynamica van het individu.

Zijn conclusie was dan ook simpel, elke verandering in een organisatie begint en eindigt met de mensen en hoe zij in de organisatie staan.

Bovenstaand is door jarenlang onderzoek bewezen, toch wel knap van de tweede jaars Hogeschool studenten dat ze er na 10 weken al tegen aan liepen en daar de oplossingen gingen zoeken.

Als je dit samenvoegt met Digitale Transformatie, wat per definitie een verandertraject voor de organisatie is, onderschrijft dit de extra complexiteit hiervan. Een Digitale Transformatie is zo veel meer dan een technische implementatie.

Is dat dan leuk, vraag je je dan af als student BIM? Mijn antwoord is dan volmondig JA. Mensen hebben techniek gemaakt om door mensen te laten gebruiken. Oftewel: Techniek is het middel en de mensen zijn het doel. Je bent in deze trajecten met het belangrijkste bezig, de mens.

Bij Strategy Alliance hebben we dit ook herkent en erkent in onze Realize aanpak. 

Naast het proces om een Digitale Transformatie te implementeren, ons hart, bekijken we elke transformatie ook met drie aparte brillen om ervoor te zorgen dat het ook een duurzame verandering wordt.

Twee gaan daarbij uit van de menselijke factor van de verandering:

  • Leiderschap, begrijp je organisatie en leidt ze naar het doel
  • Betrokkenheid, zorg voor een organisatie die samen naar het doel gaat

Heb je als student interesse hierin gekregen of wil je een keer met ons bespreken hoe dat nu in de praktijk werkt? Neem contact met mij op via andre.veelders@strategy-alliance.com.