Inzichten / Sensemaking Architecture, een nieuwe kijk op architectuur

Sensemaking Architecture, een nieuwe kijk op architectuur

16 juni 2023


Onlangs is op de Dya Dag 2023 het essay “Survival of the fitting – An essay on Sensemaking Architecture” gepresenteerd (download via deze site). Ik ben er trots op dat ik met de groep mensen heb mogen samenwerken aan het onderliggende gedachtegoed met dit essay als resultaat. 

 

Sensemaking Architecture is de evolutie van DYA (Dynamische Architectuur, de architectuurbenadering van Sogeti). Vanaf het allereerste begin heeft DYA altijd gekeken naar de effectiviteit van architectuur, met als doel om met architectuur waarde te leveren aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het architectuurproces stond hierin centraal. Voor het implementeren van een architectuurpraktijk besteed je daarnaast ook aandacht aan architectuurproducten en de architecten en stakeholders die samen werken aan architectuur. 

Tijdens mijn vele architectuuropdrachten en volwassenheidsonderzoeken die ik heb gedaan kreeg ik regelmatig de vraag of er ook Agile-architectuur methode in de markt is. En ik vind dat nog steeds een gekke vraag. Als je een architectuurmethode zou ontwikkelen die alleen is toegespitst op een Agile werkwijze dan laat je het proces bepalen hoe architectuur ingericht moet worden. Volgens mij moet dat andersom: welke werkwijze past bij de context waarin een organisatieverandering moet doorvoeren. Dit geldt zowel voor architectuur als het proces van realisatie.  

Sensemaking Architecture is gestart vanuit het idee dat organisaties zich meer bewust moeten zijn dat er technologische en maatschappelijke veranderingen gaande zijn die andere kwaliteiten van een organisatie vragen. Organisaties moeten zich beter aanpassen aan de omgeving waarbij participatie in ecosystemen (de platform economie) voor steeds meer organisaties de nieuwe werkelijkheid is. 

Sensemaking Architecture is neergezet in 4 pijlers:

  • Human Centred
  • Flow oriented
  • Value Sensitive
  • Situational

In het essay wordt er richting gegeven aan deze pijlers. Maar daarmee is er nog geen aanpak gedefinieerd voor het inrichten van een nieuwe architectuurpraktijk. 

Ik ben erg benieuwd of er organisaties die de Principes achter Sensemaking Architecture al toepassen en wat de impact van de 4 pijlers is op de inrichting van Proces, Product, Persoon van de architectuurpraktijk. Want hoe architecten (samen)werken in organisaties zal echt wel gaan veranderen, maar welke impact dit heeft op onze frameworks en best practices moet nog wel vorm gaan krijgen. Ik ga in ieder geval zelf die pijlers eens toetsen op mijn opdrachten van de afgelopen tijd en zal mijn bevindingen delen in blogs op onze site.

Heeft jouw organisatie een nieuwe aanpak nodig voor de Architectuurpraktijk? Neem dan contact met ons op zodat we ervaringen kunnen uitwisselen. Hulp nodig bij de aanpak? Dan begeleiden we jullie graag in deze verandering. Neem contact op met ton.eusterbrock@strategy-alliance voor meer informatie.