Inzichten / Op zoek naar de Enterprise Architect 2.0

Op zoek naar de Enterprise Architect 2.0

13 juli 2021


Kan je het je nog herinneren?

Als je een bankrekening wilde openen, vulde je een formulier in, je kreeg periodiek papierenafschriften en voor een wijziging moest je naar een bankkantoor. Nu zijn we als gebruiker gezegend met de bank, en alle winkels, op zak. Met de Corona crisis is het plaats onafhankelijk (samen)werken er nog bijgekomen. Als gebruiker zie ik alleen maar voordelen.

Het is de era van de Digitale Transformatie waarbij digitalisering gouden toekomsten belooft voorbedrijven en overheid. 

CIO’s van Nederlandse bedrijven echter, vertellen mij ook andere verhalen. Door alle nieuwetechnieken en koppelingen van systemen, zowel in-als extern, wordt het bouwen van IT-applicaties steeds ingewikkelder. Daarnaast kampen zij met mislukte en te dure ICT projecten en deze komen inde media steeds op de voorpagina's.

Deze CIO’s hebben dit dan ook als speerpunt benoemd. De CIO van een grote beursgenoteerd bedrijf vertelde mij dat zij met veel verbeteringen bezig zijn binnen zijn organisatie om het succes van hun IT-projecten te verhogen en de kosten onder controle te houden. Een ander voorbeeld is die van de CIO van een bank. Hij is zijn organisatie anders, Agile, aan het organiseren om sneller te kunnen acteren op veranderingen, zowel voor organisatorische als technische veranderingen.

De CIO’s geven aan dat de voorspelbaarheid van veranderprocessen met een IT component hun grootste uitdaging is. Zij zoeken daarom oplossingen voor de voorspelbaarheid en beschouwen daarbij vele aspecten, zoals andere methodes van verandertrajecten, projectmanagement, Agile methodes, BusDevOps en het inzetten van bestaande rollen op een andere manier. Zij geven aan dat zij vooral de Enterprise Architect (EA) een nieuwe rol willen geven om succesvolle verandertrajecten te implementeren. De oude rol is, naar hun mening, te veel gebaseerd op processen en techniek, terwijl ze nu aangeven dat de architect2.0meer de verbinder en veranderaar zal moeten gaan worden.

Vanuit het denkbeeld van de EA als verbinder en veranderaar, geven ze ook aan dat deze nieuwe rol breder gaat dan de organisatie en techniek, maar ook een beeld moet gaan vormen op alle aspecten van een IT-project. Ze zijn daarom opzoek naar datgene wat de EA meebrengt in het beslissingsproces.

Dit is voor mij het uitgangspunt voor mijn Master onderzoek, antwoord geven op die laatste vraag. Ben jij een IT beslisser en herken je dit beeld, dan nodig ik je uit om mee te doen aan mijn onderzoek. Ik ben bereikbaar op andre.veelders@strategy-alliance.com.

Middels deze blog zal ik jullie natuurlijk op de hoogte houden van de uitkomsten van dit onderzoek.