Inzichten / De Voor- en Nadelen van Generatieve AI (ChatGPT) in het Hoger Onderwijs

De Voor- en Nadelen van Generatieve AI (ChatGPT) in het Hoger Onderwijs

03 november 2023


Soms heb je een “disruptive” verandering. In de taxibranche was dat Uber, in het onderwijs lijkt dit ChatGPT en andere AI-toepassingen te zijn. Een jaar geleden gebruikte geen enkele student een AI tool, nu hebben de docenten er een extra taak bij, is dit werkstuk origineel of gegenereerd door AI. Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders voor deze generatieve AI-toepassing. 

Inleiding

Met de opkomst van geavanceerde technologieën en kunstmatige intelligentie (AI) worden steeds meer onderwijsinstellingen geconfronteerd met de mogelijkheid om AI-gebaseerde hulpmiddelen te gebruiken om het leerproces te verbeteren. Een van de opvallende technologieën op dit gebied is ChatGPT, een taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Dit artikel onderzoekt de voor- en nadelen van het gebruik van ChatGPT in het hoger onderwijs.

Voordelen:

 1. Verbeterde leerervaring voor studenten
  ChatGPT kan ingezet worden om interactieve leeromgevingen te creëren. Studenten kunnen vragen stellen en opdrachten bespreken met ChatGPT, wat kan leiden tot een meer gepersonaliseerde leerervaring. Het model kan informatie op een begrijpelijke manier presenteren en kan 24/7 beschikbaar zijn, waardoor studenten toegang hebben tot ondersteuning buiten de reguliere lesuren.
 2. Snelle feedback op opdrachten
  ChatGPT kan opdrachten beoordelen en feedback geven op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Dit bespaart docenten tijd en stelt hen in staat om meer aandacht te besteden aan het begeleiden van studenten in plaats van het beoordelen van opdrachten.
 3. Ondersteuning voor taal- en leerontwikkeling
  Voor studenten die niet in hun moedertaal studeren, kan ChatGPT helpen bij het verbeteren van taalvaardigheden. Het model kan teksten corrigeren en suggesties doen voor beter taalgebruik. Daarnaast kan het helpen bij het verduidelijken van complexe concepten.
 4. Toegang tot uitgebreide kennisbronnen
  ChatGPT heeft toegang tot een enorme hoeveelheid informatie en kan snel en accuraat informatie verstrekken over verschillende onderwerpen. Dit kan studenten helpen bij het vinden van aanvullende bronnen voor hun studie.

Nadelen:

 1. Gebrek aan menselijke beoordelingsvaardigheden
  ChatGPT mist de subjectieve beoordelingsvaardigheden van een menselijke docent. Het kan moeite hebben om nuances in opdrachten of essays te begrijpen en kan daardoor mogelijk geen gedetailleerde of diepgaande feedback geven.
 2. Potentiële afhankelijkheid van technologie
  Het gebruik van ChatGPT kan leiden tot een zekere afhankelijkheid van technologie. Dit kan een probleem worden als studenten niet langer in staat zijn om zelfstandig problemen op te lossen of complexe vraagstukken aan te pakken zonder de hulp van het model.
 3. Privacy en beveiligingskwesties
  Bij het gebruik van AI-modellen, zoals ChatGPT, moeten onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de privacy van studentengegevens. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet misbruikt wordt of in de verkeerde handen valt.

Conclusie:

ChatGPT biedt ontegenzeggelijk voordelen voor het hoger onderwijs, waaronder verbeterde leerervaringen, snelle feedback en ondersteuning bij taal- en leerontwikkeling. Echter, het is belangrijk om de beperkingen van het model te erkennen, met name het gebrek aan menselijke beoordelingsvaardigheden en mogelijke privacykwesties. Een gebalanceerde benadering waarbij ChatGPT een aanvulling is op traditioneel onderwijs, in plaats van een vervanging, lijkt de meest veelbelovende manier om deze technologie in te zetten in het hoger onderwijs.

Klinkt logisch, toch? Dit artikel is opgesteld door ChatGPT 3.5 en de afbeelding is gecreëerd door DALL-E.

In een volgend blog zal ik de praktijkervaringen met jullie delen.