Inzichten / De toegevoegde waarde van Business Architectuur (1/3)

De toegevoegde waarde van Business Architectuur (1/3)

01 maart 2021


Herkent u het nog, administratie doen op een gezet tijdstip waar wekelijks tijd voor gereserveerd moest worden, het invullen van een acceptgiro’s, de boekjes vol met bankafschriften, huishoudboekjes en stapels bonnen onder een presse-papier? Of toch op moment suprême even geen inzicht hebben wat uw uitgaven zijn? Dit tijdperk lijkt al lang achter ons te liggen nu we onze bank in onze binnenzak meedragen. Een paar drukken op de knop en zowel zakelijk als privé hebben we inzicht in al onze bankzaken en kunnen vanaf onze mobile telefoon of smartwatch een heleboel regelen. Voor de meeste van ons is dit de dagelijkse realiteit.

Wat heeft dit nu te maken met de toegevoegde waarde van een goede Business Architect? Als we dit eens beschouwen vanuit het perspectief van een bank. Een paar jaar geleden was het een wedloop om zoveel mogelijk via een app aan de klanten aan te bieden, de mooiste GUI met veel functionaliteit. Maar werkten de aangeboden functies via een app ook direct en goed? Hoe was het met de security gesteld? Deze apps werkten op een technische architectuur van soms wel meer dan 10 jaar oud. Dit is een hele puzzel onderworpen aan eisen van niet alleen de technische oplossing. Wat wil de strategie? Wat is nodig om in deze app-wereld als traditionele bank te overleven met een oude kostenstructuur? In deze puzzel kom je veel beren tegen. Hoe kunnen we daarin een levensvatbare en haalbare weg vinden? Hoe voorkom ik konijnen uit de hoed die de organisatie later in een risico gebied stort?

Technologische ontwikkeling gaat zo snel dat om de 10 jaar wel nieuwe structuren van organisatie en technologie ontstaan. Bij iedere verschuiving worden structuren gecreëerd waarbinnen slechts beperkte ruimte voor aanpassing is. De vraag of verandering binnen deze ruimte of juist daarbuiten moet plaatsvinden speelt vaak. Een veelbelovende aanpak is te zorgen voor transparantie in de structuur en hoe zich dit verhoudt tot de strategie en operatie. Transparantie laat je zien waar het knelt, en tot hoe ver de mogelijkheden strekken.

Met transparantie bedoelen we dan het laten zien dat een bepaalde strategie een bepaalde structuur vraagt, en deze weer bepaalde capabilities – wat een organisatie kan - mogelijk maakt. En, deze capabilities zullen op hun beurt weer gebruik maken van beschikbare technologie. Kortom, de scheiding is groot tussen technische architectuur en wat een organisatie wil aanbieden aan de klant. Vanuit strategie worden capabilities gearticuleerd, maar sluiten deze wel aan? Hoe doen we dit dan? Begrijpen we elkaar wel als het om klantbehoefte en technische architectuur gaat?

In dat begrijpen zit nu de crux. Daar kan een business architect in helpen. Transparantie creëren is niet alleen een architect die plaatjes maakt, maar een architect die zorgt dat tijdens planvorming een vocabulaire wordt gebruikt waarin de afstemming tussen de vele disciplines en domeinen mogelijk wordt. Hij begeleidt de weg van het strategisch domein – voor hem een gegeven – naar de bijbehorende business structuur en vertaalt dit in hanteerbare eisen aan een succesvolle operatie. Kortom, hij helpt begrijpen waar grenzen liggen, en ook focus houden op de – soms moeilijke structurele - business beslissingen die dat met zich mee brengt. Daar is het vak business architect voor uitgevonden.

Bent u nieuwsgierig geworden over hoe die business architect dat doet, over enkele weken volgt de volgende blog in deze reeks.