Inzichten / Als data team kan je alleen een ondersteunende rol hebben

Als data team kan je alleen een ondersteunende rol hebben

30 juni 2023


In de moderne zakenwereld is het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens een cruciaal onderdeel geworden van het succes van een bedrijf. Als gevolg hiervan zijn data teams in veel organisaties opgezet om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Hoewel data teams van onschatbare waarde zijn voor een bedrijf, is het belangrijk om te begrijpen dat ze niet rechtstreeks waarde genereren. In plaats daarvan spelen ze een ondersteunende rol bij het mogelijk maken van waardecreatie door de bredere bedrijfsvoering. In deze blog deel ik mijn visie over waarom het data team een ondersteunende functie heeft en waarom het cruciaal is om de samenwerking tussen het data team en de rest van de organisatie te optimaliseren.

Data als middel, geen doel:

Medewerkers in het data team zijn experts op het gebied van data-analyse en het interpreteren van resultaten. Hoewel deze inzichten waardevol zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat data op zichzelf geen waarde genereert. Het zijn de acties en beslissingen die op basis van die data worden genomen, die uiteindelijk waarde creëren voor het bedrijf. Als voorbeeld gebruik ik vaak de enorme berg met rapporten  die worden gemaakt voor de business in PowerBI. Dit zijn vaak reporten met tientallen KPIs en erg veel statische details, voor de stakeholders leuk om te zien hoe het gaat maar er ontstaan geen directe acties uit.

Het belang van context:

Om waarde te genereren uit data, is context essentieel. Het data team kan uitgebreide analyses uitvoeren en waardevolle inzichten bieden, maar het begrijpen van de bredere bedrijfscontext en -doelstellingen is cruciaal om deze inzichten effectief te kunnen benutten. Het data team werkt nauw samen met de verschillende afdelingen binnen het bedrijf om deze context te begrijpen en te vertalen naar relevante analyses en rapportages. Door samen te werken met de bedrijfsvoering kan de (juiste) data in context worden geplaatst en daardoor waardevolle bijdragen leveren die aansluiten bij de specifieke behoeften van het bedrijf.

Het data team speelt daarnaast een belangrijke rol bij het bevorderen van data gedreven besluitvorming binnen het bedrijf. Door betrouwbare en goed geïnterpreteerde gegevens te leveren, helpen ze bij het elimineren van giswerk en intuïtieve beslissingen die op termijn nadelig kunnen zijn. Ze werken samen met de verschillende afdelingen om te identificeren welke vragen er moeten worden beantwoord en welke gegevens nodig zijn om deze vragen te beantwoorden. 

Continu leren en optimaliseren:

Het data team heeft ook een belangrijke rol bij het faciliteren van een cultuur van continu leren en optimaliseren binnen het bedrijf. Door middel van feedbackloops en het monitoren van data van genomen beslissingen creëren we nieuwe data die op haar beurt weer geanalyseerd kan worden wat kan leiden tot verbeteringen en groei. Het data team werkt samen met de bedrijfsvoering om de impact van genomen beslissingen te evalueren en aanbevelingen te doen voor verdere optimalisatie. Dit proces van leren en verbeteren draagt bij aan het genereren van waarde op de lange termijn.

Deze blog is ontstaan doordat ik vaak eenzelfde beeld zie bij bedrijven die met data willen beginnen en of net zijn begonnen. Het bedrijf wil heel graag iets doen met data maar vinden dit vaak een dure investering tegenover de directe waarde die het team genereert. Dit resulteert in data teams die vaak onder druk staan om zo snel mogelijk allerlei data producten op te leveren waarvan het nog maar de vraag is of de kwaliteit voldoet aan de standaard. En daar wil ik menig data-collega een handje bij helpen: maak de indirecte waarde van een data team kenbaar aan de organisatie waarin je zit! Wij zijn er om inefficiënties in processen te signaleren zodat die opgelost kunnen worden; Bottle-necks te vinden binnen de supply-chain; We laten resultaten van bepaalde acties zien waarop de business kan anticiperen. Wij delen de gewenste (of ongewenste) feiten die de realiteit weergeven die de rest van de organisatie verder helpt!

Dus, hoewel het data team binnen een bedrijf geen directe waarde genereert, speelt het een essentiële ondersteunende rol bij het mogelijk maken van waardecreatie voor de bredere bedrijfsvoering. Door betrouwbare gegevens te verstrekken, context te begrijpen, data-informed besluitvorming te bevorderen en een cultuur van continu leren te stimuleren, draagt het data team bij aan het succes van een organisatie. Het optimaliseren van de samenwerking tussen het data team en de rest van het bedrijf is van cruciaal belang om het volledige potentieel van data te benutten en concurrentievoordeel te behalen.