Workshops zijn een goede manier om snel tot gedragen resultaten van hoge kwaliteit te komen. Bij een workshop is het doel om in een overzichtelijke hoeveelheid tijd met een groep stakeholders naar een (vooraf gedefinieerd) resultaat toe te werken. Dit kan zowel in een fysieke, als een online setting, waarbij verschillende technieken kunnen worden ingezet. Denk hierbij aan brainstorming, maar ook aan prototyping, en groepsdiscussies.

Met name in een context waar stakeholders druk zijn, er geen gedeeld beeld is van relevante feiten, of waarbij meningen over een oplossingsrichting sterk uiteenlopen kan het zinvol zijn om workshops in te zetten. 

Workshops kunnen ingezet worden als onderdeel van consultancy, maar ook als zelfstandig product. Typische workshops zijn:

  • Opbouwen van gedeeld beeld van de doelen voor een traject
  • Stakeholder analyse
  • Opbouwen van een gedeeld beeld bij organiserende principes
  • Prioritering van werk in een portfolio

De kernonderwerpen van onze workshops

Strategy


Architectuur


Enterprise Data Management

Enterprise Risk & Security